DEMOCRACY AS A PROJECT

Category: Netherlands

De bewuste consument

De bewuste consument.
In een interview in de CONSUMENTENGIDS juli/augustus 2012 beweert hersenonderzoeker Victor Lamme dat de bewuste consument  niet bestaat. Deze conclusie volgt echter niet uit zijn experimenten.
Hij baseert zijn conclusie op de resultaten van zijn hersenscans van mensen die geconfronteerd worden met een bepaald product, reclame etc.. Hij zegt: “Je beslissing wordt bepaald door [...]

Catherine Malabou: van neuronen naar revolutie.

Haar boek, “Wat te doen met ons brein”,  was aanbevolen in de NRC en daar besproken door Ger Groot. Hij was niet erg enthousiast, maar heeft haar ongerijmdheden en zonden tegen wetenschappelijke argumentatie niet expliciet aan de orde gesteld. Haar conclusie dat de kapitalistische maatschappij moet worden vernietigd en dat zulks een revolutie vereist volgt [...]

Oorspronkelijk ingezonden Geloof, Rede en Democratie

GELOOF, REDE EN DEMOCRATIE.
Niet rationalisme, maar democratie eist dat geloof in de politiek alleen als  individuele keuze van een politicus een rol kan spelen. Hij kan daaraan wel zijn inspiratie ontlenen, maar geen status aparte: Geloof levert geen geldig argument bij het bepalen van een beleid.
Een achterhaalde dovemansdiscussie. Achterhaald omdat de revolutionaire wetenschappelijke bevindingen van [...]

Oorspronkelijk artikel Hersenonderzoek en mensbeeld.

Hersenonderzoek en mensbeeld.
Alle theorieën der sociale wetenschap en filosofie stoelen op een mensbeeld dat eraan voorafgaat, en waarin de meest recente bevindingen der wetenschap dienen te zijn verwerkt. Een tweeluik in de NRC van de neurowetenschappers prof. Swaab (12/6/2010) en prof. Lamme (19/6/2010) willen daaraan bijdragen, en de feiten die zij noemen doen dat ook. [...]

Niet de grondwet, maar democratie, kan bezielend en richtinggevend zijn.

Een grondwet, elke wet, is een – op z’n best noodzakelijk – kwaad. Ontwerpen, aanvaarden en handhaven kosten geld, en zij beperken de handelsvrijheid van het individu. Geen preambule of  andere verfraaiingen van een wetstekst kunnen dat verhelpen.
Wetten en recht zijn een evolutionaire ontwikkeling die specifiek is voor het mensdom om de noodzakelijke co-existentie en [...]

Hersenonderzoek en mensbeeld

Inhoudsopgave
DEEL EEN, DE VERONDERSTELLINGEN.

De voor dit onderwerp relevante conclusies van LIFE and INFORMATION
De experimenten
Wat tonen de experimenten

DEEL TWEE: DE GEVOLGEN VOOR EEN AANTAL ONDERWERPEN

Voorbestemd?
Bewustzijn, reflectie
De bewuste consument
Kwebbeldos?
Het Ik
Het ware Ik
Wie is de baas?
Aangeboren versus aangeleerd, een zinloze competentiestrijd
Kan het menale  uit het neurale worden verklaart?

DEEL DRIE: DE VRIJE WIL.
(Omdat over de [...]

D66, ADIEU

(Eind 2007 opgestuurd aan het bestuur van D66)
Toen je werd opgericht kwam je als geroepen. Hiroshima viel samen met mijn eindexamen en als eeerste jaars begon de koude oorlog en raakten wij in het Indonesische moeras. Ik werd overweldigt door het besef van de diepe kloof tussen ons technisch kunnen en onze onmacht om op [...]

Dekt DEMOCRATEN nog de lading van D66?

Dekt ‘DEMOCRATEN’ nog de lading van D66?
Willen wij werkelijk democratie? Niet alleen wensen, maar ook willen? Dan moeten wij (zie Kant) bereid zijn om aan dat doel prioriteit te geven over andere wensen. D66 werd opgericht om de werking van onze democratie te verbeteren. Daarom werd ik in 1968 bestuurslid van de afdeling Rotterdam. Al [...]

Bijna dood en nog niets geleerd

Bijna dood en nog niets geleerd.
“Bij de huidige werkwijze blijft D66 een grabbelton die meedeint op de golven van de mode, tussen grote overwinningen en grote verliezen, totdat zij door een te groot verlies geheel zal worden weg gevaagd.” Deze zin is uit een stukje dat ik bij het sleutelcongres in 1999 heb ingediend, zonder [...]

Mode regeert politieke rhetoriek

Mode regeert de politieke retoriek.
Dertig jaar gleden was het de verzorgingsstaat en spreiding van inkomen, kennis en macht. Midden jaren zeventig publiceerde de PvdA de Interim nota Inkomensbeleid waarin een “gelijk welzijn voor iedereen” de enige rechtvaardige inkomensverdeling was, voor zover dit te realiseren is. D66, waarvan ik in 1968 lid ben geworden, heeft zich [...]