Democratie in een notendop

(-> printversie )
Nog steeds kent de politieke filosofie en wetenschap geen eenduidig principe, geen definitie van democratie die adequaat is en algemeen wordt aanvaard. Wij vinden slechts een overvloed aan tegenstrijdige standpunten van vooraanstaande denkers. De discussies in de politieke wetenschappen gaan vooral over procedures en instituties van de democratie. Toch zijn procedures slechts middelen [...]