Niet de grondwet, maar democratie, kan bezielend en richtinggevend zijn.

Een grondwet, elke wet, is een – op z’n best noodzakelijk – kwaad. Ontwerpen, aanvaarden en handhaven kosten geld, en zij beperken de handelsvrijheid van het individu. Geen preambule of  andere verfraaiingen van een wetstekst kunnen dat verhelpen.
Wetten en recht zijn een evolutionaire ontwikkeling die specifiek is voor het mensdom om de noodzakelijke co-existentie en [...]